Σελίδες

Κυριακή, 8 Δεκεμβρίου 2013

Madness Key "Cat's eye Nebula"


The Cat's Eye Nebula or NGC 6543, 

is a planetary nebula in the constellation of Draco.

 Structurally, it is one of the most complex nebulae known, 

with high-resolution Hubble Space 

Telescope observations revealing

 remarkable structures such as knots, jets, bubbles and 

sinewy arc-like features. In the center of 

the Cat's Eye there is a bright and hot star, around 

1000 years ago this star lost its outer envelope,

 producing the nebula.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου